Oglądasz archiwalną wersję strony. Przejdź do nowej strony.
Przygotowanie psa do pracy w charakterze asystenta trwa około dwóch lat. Po przekazaniu psa, przewodnik pozostaje w stałym kontakcie z fundacją i zawsze może liczyć na wszelką pomoc.

5 MIESIĘCY


1. Socjalizacja z ludźmi - pies powinien ufnie i spokojnie reagować na ludzi przechodzących, podchodzących, dotykających go.

Minus: pies obawia się ludzi, cofa się przed ręką, oszczekuje.
Dyskwalifikacja: pies warczy i atakuje ludzi w jakiejkolwiek sytuacji. Silny lęk przed ludźmi.

 

2. Socjalizacja ze zwierzętami - pies nie powinien reagować na koty, ptaki i duże zwierzęta (konie, krowy, inne), powinien mieć przyjazny lub obojętny stosunek do innych psów.

Minus: pies goni lub oszczekuje inne zwierzęta, przyjmuje dominującą i agresywną postawę w stosunku do innych psów.

 

3. Przyzwyczajenie do przebywania w różnych miejscach, podróżowania różnymi środkami lokomocji - pies powinien być spokojny i pozbawiony lęku w każdym miejscu.
Minus: pies jest zdenerwowany lub wystraszony w mieście, w pojeździe lub w innym miejscu. Silny lęk.jazz i blues

 

4. Nauka czystości - pies załatwia się po wyjściu z domu, na smyczy i luzem, na komendę.

 

5. Zostawanie samemu w zamknięciu, w różnych miejscach - pies powinien spokojnie zostawać sam kilka godzin w mieszkaniu, luzem lub w klatce.
Minus: pies pozostawiony sam piszczy, szczeka, wyje, niszczy otoczenie.

 

6. Przyzwyczajenie do zabiegów pielęgnacyjnych - pies powinien spokojnie przyjmować wszelkie manipulacje: czyszczenie oczu i uszu, obcinanie pazurów, przytrzymywanie, przewracanie na bok i na grzbiet, kąpiel.
Minus: pies wyrywa się, piszczy, gryzie po rękach.
Dyskwalifikacja: agresja.

 

7. Oddawanie przedmiotów (zabawki, przedmioty znalezione, jedzenie) - pies powinien spokojnie oddać każdy przedmiot trzymany w pysku.
Minus: pies odwraca głowę, ucieka od ręki.
Dyskwalifikacja: pies agresywnie broni przedmiotu przed wyciągniętą ręką (warczenie, atak na człowieka).

 

8. Zabawa - pies bawi się tylko przeznaczonymi dla niego zabawkami, nie podejmuje samowolnie żadnych innych przedmiotów.
Minus: pies obgryza i niszczy meble, buty itp.

 

9. Powitanie z człowiekiem - bez skakania.

 

10. Luźna smycz, chodzenie po lewej i prawej stronie, bez samowolnej zmiany strony. Zatrzymanie przy otwartych drzwiach, przejściu przez jezdnię, schodach itp. Ruszanie razem z przewodnikiem na komendę: IDZIEMY.

 

11. Przywołanie - na spacerze, będąc luzem, pies powinien podążać za przewodnikiem i przybiegać na wołanie lub gwizdek w sytuacjach mało rozpraszających.

 

12. Pies nie powinien brać jedzenia ze stołu.

 

13. Przyzwyczajenie do różnego rodzaju pokarmu (surowe i gotowane mięso, sucha karma, surowe warzywa i owoce).

 

14. Pies wykonuje komendy: SIAD, WARUJ, NA MIEJSCE.

 

15. Aport zabawowy - pies przynosi do przewodnika rzuconą zabawkę.

 

16. Niepodejmowanie pokarmu znalezionego.jazz

 

17. Uwarunkowany kliker.

 

18. Komenda: NIE.

 

19. Komenda zwalniająca: BIEGAJ.

 

20. Pies siedzi spokojnie przy zakładaniu obroży, szorek itp.

 

8 MIESIĘCY


1. Luźna smycz.

 

2. Pies uczy się przez kształtowanie.

 

3. Pies wykonuje komendy: SIAD, WARUJ, NA MIEJSCE (przedłużone) - w rozproszeniach.

 

4. Pies wykonuje komendy: STóJ, STOP, ZOSTAŃ (przedłużone), PODAJ, DAJ, PUŚĆ, WEJDŹ/WYJDŹ, NIE RUSZ, NA KOLANA - bez rozproszeń.

 

5. Uwarunkowane przywołanie na gwizdek.

 

6. Komenda: RóWNAJ - zajmowanie pozycji przy wózku.

 

7. Pies leży spokojnie przy wózku, krześle w restauracji, kawiarni, poczekalni itp.

 

8. Pies jest przyzwyczajony do halti i kagańca.

 

11 MIESIĘCY


1. Komendy: NAPRZóD, COFNIJ, DO MNIE, NA KOLANA, GóRA, DóŁ, UP, TRZYMAJ - bez rozproszeń.

 

2. Pies porusza się przy wózku po lewej i prawej stronie (komenda: RóWNAJ, PRAWA).

 

3. Pies wykonuje komendy: STóJ, STOP, ZOSTAŃ (przedłużone), PODAJ, DAJ, PUŚĆ, WEJDŹ/WYJDŹ, NIE RUSZ - w rozproszeniach.

piotr i spajk


14 MIESIĘCY


1. Komendy: NAPRZóD, COFNIJ, DO MNIE, NA KOLANA, GóRA, DóŁ, UP, TRZYMAJ - w rozproszeniach.

 

2. Komendy: CIĄGNIJ, OTWóRZ, ZAMKNIJ (popychanie nosem), WóZEK, SMYCZ, TELEFON.

 

18 MIESIĘCY


1. Przytrzymywanie drzwi.

 

2. Komendy: SZUKAJ, DO KOSZA, NA BOK, OTWóRZ, ZAMKNIJ, ŚWIATŁO, WóZEK (przyprowadzanie wózka).

 

3. Wszystkie dotychczas nauczone komendy pies wykonuje w codziennych sytuacjach, na spacerach, w miejscach silnie rozpraszających.

 

4. Dodatkowe komendy w miarę potrzeb.

Sponsorzy: